Minister Klimatu zarażony koronawirusem

Minister Klimatu zarażony koronawirusem

Minister Klimatu- Michał Kurtyka został zakażony koronawirusem. Obecnie stan ministra jest stabilny. Zarówno Kurtyka jak i jego rodzina zostali objęci kwarantanną.

Koronawirus uaktywnił się u ministra po przeprowadzonym teście. Niestety wynik testu był dodatni. Na swoim Twitterze minister złożył stosowne wyjaśnienie na ten temat. Podziękował także pracownikom służby zdrowia za okazaną pomoc i szybką hospitalizację.

Prawdopodobnie do zakażenia wirusem doszło w trakcie spotkania na którym przebywał także minister Jacek Sasin i sekretarz stanu Piotr Naimski, u którego również wyryto zakażenie wirusem.