Słabe wyniki egzaminów dojrzałości

Słabe wyniki egzaminów dojrzałości

W przyszłym roku egzamin dojrzałości z języka polskiego ma wyglądać nieco inaczej. Większość pytań będzie znana przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego. Powód? Zbyt słabe wyniki matur w tym roku.

Prawdopodobnie do zbyt negatywnych wyników nauki przyczyniły się strajki nauczycieli, a także zdalny system nauczania i zamknięcie szkół z powodu epidemii wirusa.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest zadania, że w przypadku języka polskiego przygotowanie ucznia do matury należy do obowiązków ucznia. Pytania, które bezpośrednio dotyczą czytania ze zrozumieniem nie są żadną nowością. Były praktykowane również w latach ubiegłych.