Zasady parkowania na Mokotowie ulegają zmianie: konsultacje z mieszkańcami

Zasady parkowania na Mokotowie ulegają zmianie: konsultacje z mieszkańcami

Na terenie dzielnicy Mokotów w Warszawie, planowane są modyfikacje dotyczące regulacji parkowania. Konkretnie, rozważane jest poszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, co wpłynie na dodatkowe obszary tej części miasta. W ramach tego procesu przeprowadzono konsultacje społeczne, podczas których Zarząd Dróg Miejskich prezentował raporty zawierające informacje na temat spotkań z obywatelami.

Podczas tych konsultacji, głównym celem Zarządu Dróg Miejskich było zbieranie informacji i opinii od mieszkańców Mokotowa na temat proponowanych zmian w systemie parkowania. Większość wysiłków skupiono na rozwijaniu i identyfikowaniu najbardziej efektywnych rozwiązań projektowych, które w maksymalnym stopniu odpowiadałyby na lokalne potrzeby mieszkańców. Było to możliwe dzięki aktywnemu udziałowi mieszkańców w dyskusjach z projektantami i pracownikami instytucji miejskiej oraz ich zaangażowaniu w dostosowywanie planów ulic do własnych wymagań – tłumaczą przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich.

Spotkania konsultacyjne trwały od 15 listopada do 15 grudnia 2023 roku. Podczas tych spotkań, mieszkańcy mieli szansę dowiedzieć się o wynikach pomiarów dotyczących obłożenia miejsc parkingowych oraz rotacji pojazdów na tych miejscach.

Obecnie, Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Mokotowie obejmuje obszary do ulic Różanej, Gagarina oraz Dolnej (na Puławskiej). Częściowo, strefa została już poszerzona do Gagarina i Różanej, a zmiany te wprowadzono od stycznia 2023 roku.

Zarząd Dróg Miejskich podkreśla, że jednym z celów spotkań była również edukacja mieszkańców na temat zasad korzystania ze strefy oraz możliwości jakie daje ona osobom tam zamieszkującym.