Protest Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w centrum Warszawy

Protest Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w centrum Warszawy

Dzisiaj, w śródmiejskiej dzielnicy stolicy Polski, odbędzie się publiczna manifestacja. Organizujący to wydarzenie przewidują, że liczba jego uczestników może osiągnąć nawet kilkanaście tysięcy osób. Przebycie przez tłum ludzi przez centralną część miasta będzie niewątpliwie związane z koniecznością zamknięcia niektórych głównych arterii komunikacyjnych oraz przekierowaniem wielu linii miejskich środków transportu na trasy objazdowe.

Protest zorganizowany jest pod egidą Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w stolicy – miasto Warszawa będzie dzisiaj miejscem ich wyrażania niezadowolenia. Wśród postulatów protestujących znalazło się żądanie wzrostu wynagrodzeń w sektorze budżetowym o 20 procent. Marsz Gniewu – jak nazwano to wydarzenie – przemierzy ulice metropolii. Barbara Popielarz, reprezentująca OPZZ, podkreśliła, że płace w sektorze budżetowym były zamrożone przez ostatnie lata. W odniesieniu do wzrostu inflacji oraz minimalnego wynagrodzenia w ostatnim czasie, wynagrodzenia w sektorze budżetowym zanotowały jedynie 18-procentowy wzrost w ciągu ostatnich czterech lat. To dowodzi, że realna wartość ich płac zmniejszyła się. Popielarz podkreśliła, że takie protesty cieszą się poparciem społeczeństwa.