Spadek ruchu samochodowego na ulicach Warszawy – analiza danych z 2019 i 2022 roku

Spadek ruchu samochodowego na ulicach Warszawy – analiza danych z 2019 i 2022 roku

Według dostępnych informacji, intensywność ruchu drogowego w Warszawie w sposób widoczny uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2019. Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) w Warszawie przekazał te wnioski po analizie stałych pomiarów ruchu, które były przeprowadzane w 84 miejscach rozlokowanych w całej stolicy. Znaczne obniżenie ilości pojazdów obserwowano przede wszystkim na mostach.

Jak podaje w oświadczeniu ZDM, niedawno zakończono modernizację i ekspansję systemu automatycznego monitoringu ruchu. „Aktualnie umożliwia on szacowanie natężenia ruchu w ponad 100 charakterystycznych, reprezentatywnych punktach miasta” – wyjaśniają drogowcy. Pomiary są przeprowadzane na granicach miasta, na tzw. obwodnicy etapowej, obwodnicy śródmiejskiej, mostach nad Wisłą oraz średnicowej linii kolejowej.

ZDM przeprowadził porównanie danych z października 2019 i 2022 roku. Na podstawie analizy zaobserwowano spadek natężenia ruchu samochodowego w stolicy. „Największy spadek ruchu zaobserwowaliśmy w dojazdach do i z centrum miasta – na obwodnicy śródmiejskiej odnotowaliśmy około 980 tysięcy pojazdów dziennie (łącznie we wszystkich kierunkach), co stanowi spadek o około 13 procent. Również ruch północ-południe jest zauważalnie mniejszy – na umownej granicy wyznaczonej średnicową linią kolejową zmierzono 619 tysięcy pojazdów, co oznacza spadek o 10 procent” – przekazał ZDM.

Na stołecznych mostach odnotowano znacznie mniejszy ruch. W 2022 roku ilość samochodów przejeżdżających przez Łazienkowski Most był aż o 37 procent niższa niż trzy lata wcześniej. Jednakże, jak zaznaczyli drogowcy, jest to wynik powiązany z prowadzoną przebudową wiaduktów nad Agrykolą. Na sąsiednich mostach – Poniatowskiego i Siekierkowskiego obserwuje się ubytek aut o 17 procent.

„Dane z 84 punktów pomiarowych, które działały zarówno w 2019 roku jak i w 2022 roku, pokazują, że ruch samochodowy na ulicach Warszawy zmniejszył się o 11 procent. Część tego wyniku jest efektem otwarcia trasy S2 – po skorygowaniu danych o przeniesienie się części ruchu na nową trasę, obserwujemy jednak szacunkowy spadek natężenia ruchu samochodowego na terenie całej stolicy na poziomie około 7 procent.” – podsumowują drogowcy.