Czy w Warszawie powstanie III linia metra? 

Czy w Warszawie powstanie III linia metra? 

Rada miasta przesunęła środki na pierwszy etap prac obejmujących budowę III linii metra, która w założeniu ma połączyć Pragę-Południe z centrum Warszawy, a docelowo również z Ochotą i Mokotowem. Zakończenie pierwszego etapu planowane jest na rok 2028, gdzie powstanie sześć stacji. Linia M3 zostanie poprowadzona ze stacji Stadion Narodowy, skąd pojedzie na stacje: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i stację Gocław. Już od początków powstania stacji Stadion Narodowy, miała ona odkrywać rolę węzła przesiadkowego. W projekcie budowy III linii metra, stacja ta stanie się kluczowym węzłem komunikacyjnym dla prawobrzeżnej Warszawy.

Linia M3 wzbudza kontrowersje

Jednakże część radnych i mieszkańców miasta wyraża kontrowersyjne zdanie na ten temat. Radni Prawa i Sprawiedliwości popierają plan rozbudowy miasta i powstania linii M3, aczkolwiek mają wiele uwag co do ustalenie przebiegu trasy, a przede wszystkim do tego, że została ona ustalona bez żadnych dyskusji i konsultacji. Cezary Jurkiewicz podkreślił, że rada miasta nie posiada żadnych materiałów od miasta oprócz poprawki, aby móc w pełni przegłosować przesunięcie środków finansowym na budowę linii metra. Pozytywną opinię na temat projektu wyraził radny Koalicji Obywatelskiej, Piotr Żbikowski, który stwierdził, że jest to bardzo dobra wiadomość dla dzielnicy Ochota.  

Linia M3 – pomoże czy zaszkodzi?

Według opinii członków stowarzyszenia, budowa III linii metra w takim systemie komunikacyjnym nie przyniesie żadnych korzyści dla mieszkańców stolicy. Oprócz tego, według analizy przeciwników, budowa linii M3 jest prawie 10 razy droższym rozwiązaniem niż budowa linii tramwajowej na Gocław, która jest wielokrotnie przekładana. Ponadto, członkowie stowarzyszenia podkreślają również uciążliwe przesiadki, ponieważ pasażerowie z Pragi-Południe, aby móc dojechać do centrum lub innych stacji linii M2, będą musieli uwzględnić co najmniej dwie przesiadki. Stołeczny ratusz jednak nie zgadza się ze zdaniem stowarzyszenia, wskazując na zawyżone przez nich informacje, a także podkreśla fakt, że budowa linii M3 nie oznacza rezygnacji z budowy linii tramwajowej na Gocław, która w założeniu ma być uzupełnieniem metra.