Modernizacja Ulicy Polnej w Warszawie: Nowa Nawierzchnia, Nowe Drzewa, Lepsze Oświetlenie

Modernizacja Ulicy Polnej w Warszawie: Nowa Nawierzchnia, Nowe Drzewa, Lepsze Oświetlenie

To już koniec obszernej modernizacji ulicy Polnej w Warszawie, który rozciągał się od Trasy Łazienkowskiej do placu Unii Lubelskiej. W trakcie tej gruntownej renowacji, wykonano wiele ważnych prac – nawierzchnia została całkowicie wymieniona, parking został uporządkowany, dodano nowe drzewa i niską zieleń do krajobrazu. Poza tym, poprawiono oświetlenie i bezpieczeństwo – stare latarnie zastąpiono nowymi, energooszczędnymi, a przejścia dla pieszych są teraz lepiej oznakowane i doświetlone.

Ulica Polna, mająca swój początek na placu Politechniki i kończąca się na placu Unii Lubelskiej, przeszła gruntowną przebudowę na swoim południowym odcinku, czyli od Trasy Łazienkowskiej. Prezydent Rafał Trzaskowski mówi: „Polna stała się lepsza zarówno dla kierowców jak i dla pieszych dzięki nowej nawierzchni, krawężnikom i chodnikom. Parkowanie jest teraz bardziej uporządkowane, a samochody nie blokują już całej ulicy jak to miało miejsce wcześniej. Dodatkowo, wszystkie przejścia dla pieszych zostały wyniesione, co zwiększa bezpieczeństwo. Zadbaliśmy również o zieleń – posadziliśmy ponad 20 nowych drzew, a te już istniejące są teraz lepiej pielęgnowane. Dodaliśmy także wiele róż, bylin i dodatkowej zieleni. Nie zapomnieliśmy także o oświetleniu – wprowadziliśmy warszawskie pastorały na ulicę Polną.”

Prace modernizacyjne, które trwały kilka miesięcy, obejmowały frezowanie nawierzchni bitumicznej i układanie nawierzchni asfaltobetonowej, ustawianie kamiennych krawężników i tworzenie chodników z płyt betonowych. Wprowadzono także kostkę kamienną w miejscach postojowych, które po wschodniej stronie ulicy zorientowane zostały prostopadle do jezdni i chodnika. Kierowcy na pewno docenią również nowe oznakowanie pionowe i poziome na ulicy.