Przebudowa linii kolejowej na trasie Warszawa Wschodnia – Wawer

Przebudowa linii kolejowej na trasie Warszawa Wschodnia – Wawer

Obecnie trwają prace modernizacyjne na liniach kolejowych oraz rozjazdach na odcinku między stacją Warszawa Wschodnia a Warszawa Wawer, w kierunku Otwocka. Inwestycja ta pochłania sumę przekraczającą 400 milionów złotych.

Podróż pociągiem z Warszawy Wawer do centrum miasta będzie trwała jedynie 19 minut, zaś z nowo powstałego przystanku Warszawa Grochów – tylko 12 minut. Uda się to osiągnąć poprzez dodanie dwóch dodatkowych torów na wspomnianej wyżej trasie. „Dzięki temu rozwiązaniu pociągi będą mogły kursować na częstotliwość co kilkanaście minut, co zdecydowanie ułatwi korzystanie z transportu kolejowego mieszkańcom Otwocka i Wawra” – mówi Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jednym z elementów usprawniających komunikację jest przesunięcie przystanku Warszawa Gocławek bliżej stacji Warszawa Wschodnia, o odległość niemal 150 metrów. Obok tego realizowane są prace mające na celu poprawę komfortu użytkowników – wznoszone są windy oraz schody. „W ramach inwestycji powstają cztery nowe przystanki kolejowe, wśród których znajduje się także całkowicie nowy przystanek Warszawa Grochów” – dodaje Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.