Rafał Trzaskowski prezentuje kobiece kandydatury Koalicji Obywatelskiej na różne stanowiska w Warszawie

Rafał Trzaskowski prezentuje kobiece kandydatury Koalicji Obywatelskiej na różne stanowiska w Warszawie

W piątek Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy Polski, Warszawy, ujawnił swoje wsparcie dla kandydatek Koalicji Obywatelskiej do Rady Miasta, rad dzielnic oraz sejmiku mazowieckiego. Podkreślił, że podczas swojej kadencji prowadzącego miasto, priorytetem była problematyka równości płci i praw obywatelskich dla kobiet.

Trzaskowski, będąc głową warszawskiego ratusza, od początku swojego urzędowania zwracał szczególną uwagę na promowanie praw kobiet. Nie tylko koncentrował się na prowadzeniu dyskusji na ten temat, ale także na realizacji postulatów związanych z równością płci. Zapewnił również, że sprawy dotyczące równouprawnienia i praw kobiet na szczeblu dzielnic Warszawy były traktowane z należnym szacunkiem i powagą.

Złożył istotną deklarację, że sytuacja w ratuszu stolicy nie różni się pod względem wynagrodzeń pracowników ze względu na płeć. Stwierdził, że liczba kobiet pracujących w zarządzie miasta Warszawy przewyższa liczbę mężczyzn.

Trzaskowski podkreślił również, że prawo do decydowania o aborcji powinno leżeć wyłącznie w gestii kobiet. Wyraził nadzieję, że możliwe jest szybkie wprowadzenie nowych przepisów regulujących tę kwestię.