Warszawski szpital MSWiA uruchamia Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną od początku 2024 roku

Warszawski szpital MSWiA uruchamia Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną od początku 2024 roku

Od dnia 1 stycznia 2024, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie rozpoczyna funkcjonowanie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dedykowanej dla pacjentów dorosłych. Nowotworzone świadczenie jest odpowiedzią na potrzeby osób wymagających pomocy medycznej poza standardowymi godzinami pracy placówek zdrowia.

Zgodnie z informacją udzieloną przez przedstawicieli Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA, nowy typ opieki zdrowotnej jest dostępny dla pacjentów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 wieczorem do 8.00 rano następnego dnia. Dodatkowo, instytut zapewnia całodobową opiekę w dni wolne od pracy ustawowo.

Kontakt z Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną możliwy jest pod numerem telefonu: 47 722 22 20. Znajduje się ona w Budynku C szpitala, który mieści również aptekę, a wejście do niego znajduje się od strony ulicy Wołoskiej.

Państwowy Instytut Medyczny podkreśla, że pomoc lekarska i pielęgniarska w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej jest dostępna dla pacjentów w przypadku nagłego zachorowania, pogorszenia stanu zdrowia bez widocznych oznak bezpośredniego zagrożenia życia lub poważnej szkody dla zdrowia, gdy domowe metody leczenia lub leki bez recepty nie przyniosły oczekiwanej poprawy. Świadczenie może być również wykorzystane w sytuacji, gdy opóźnienie wizyty do momentu otwarcia przychodni mogłoby negatywnie wpłynąć na stan zdrowia pacjenta.