Zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego

Zmarła uczestniczka Powstania Warszawskiego

W ubiegły wtorek zmarła Anna Mizikowska pseudonim „Grażka”. Kobieta była uczestniczką Powstania Warszawskiego.

Mizikowska urodziła się przed wybuchem wojny. Przyszłą na świat w Siedlcach w 1926 roku. Tam też uczęszczała do szkoły. Niestety swoją edukację musiała przerwać przez wkroczenie wojsk niemieckich na teren Siedlec. Czynnie działała w harcerstwie, udzielała pomocy żołnierzom w czasie wybuchu wojny.

W 1941 roku przeniosła się na stałe do stolicy, gdzie kontynuowała swoją przerwaną edukację i wstąpiła do Szarych Szeregów. Po upadku Powstania Warszawskiego zamieszkała w Pruszkowie. Nie chciała zrezygnować ze szkoły i postanowiła w dalszym ciągu pobierać naukę i dojeżdżać do Warszawy.

Po egzaminie dojrzałości działaczka została zatrzymana na jednej z ulic Warszawy. Skazano ją na pozbawienie wolności. Kara została złagodzona i zmieniona dzięki amnestii. Następnie kobieta podjęła studia prawnicze i została żoną Jana Mizikowskiego.

Należała do organizacji Armii Krajowej co spowodowało, że musiała dość często zmieniać swoje miejsce pracy. Pracowała w oświacie jako nauczycielka.

2009 rok stał się rokiem przełomowym dla Mizikowskiej, gdyż właśnie w tym czasie otrzymała odznaczenia wojskowe i cywilne. Zmarła w wieku 94 lat.