Plan równości płci wdrażany w warszawskim ratuszu

Plan równości płci wdrażany w warszawskim ratuszu

W warszawskim ratuszu pracuje około 9 tysięcy osób, z czego 6 tysięcy stanowią kobiety. Urząd jest jednym z największych pracodawców w Warszawie i nic dziwnego, że to właśnie tutaj rozpocznie się wdrażanie planu na rzecz równości płci. Specjalne działania wspierające pracowników i pomagające w przeciwdziałaniu dyskryminacji to część planu.

Z szacunkiem do kobiet i mężczyzn

Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy, co objawia się między innymi nierównością płac i mobbingiem. Warszawa dołącza do miast, które chcą aktywnie działać na rzecz równości płci. Plan wdrażany w warszawskim ratuszu to szereg działań wspierających, zwiększających świadomość pracowników. Celem projektu jest zapobieganie dyskryminacji i mobbingowi. Co ważne, na korzyści mogą liczyć nie tylko kobiety, ale również panowie. Mowa przecież o równości, a więc każdy pracownik jest traktowany jednakowo, z jednakowym szacunkiem. Plan równości płci pomoże w walce z uprzedzeniami i stereotypami, z których powodu cierpią różni ludzie. Tego typu zmiany bez wątpienia są potrzebne. A jakie będą efekty? Na to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.