Pożyczki unijne dla przedsiębiorców – czym są i jak z nich skorzystać?

Pożyczki unijne dla przedsiębiorców – czym są i jak z nich skorzystać?

Wejście na rynek z nowym biznesem może być nie lada wyzwaniem. Jeśli zdecydujemy się na tak poważny krok, warto wiedzieć, jak pozyskać finansowanie. Dzięki pożyczce unijnej będziemy mieli dodatkowe środki na rozpoczęcie lub rozwój działalności. Jak firmy pozyskują kredyty unijne i jakie warunki stawiają przed nami polskie banki?

Czym są pożyczki unijne i kto może z nich skorzystać?

Pożyczki unijne na wsparcie działalności gospodarczej są doskonałą opcją na rozwój firmy.

Pożyczki unijne oraz dofinansowania są dostępne dla przedsiębiorców z różnych sektorów. To oznacza, że praktycznie każdy może skutecznie starać się o pozyskanie finansowania z funduszy Unii Europejskiej.

O pożyczkę unijną dla firm może ubiegać się praktycznie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Jest to główne kryterium w przypadku tego rodzaju ofert pomocy finansowej. Warto zaznaczyć, że firma musi mieć siedzibę zarejestrowaną w Polsce, aby móc aplikować o kredyt unijny.

Dodatkowo, na etapie składania wniosku, bank sprawdza:

– Sytuację finansową przedsiębiorstwa;

– Historię kredytową.

Pożyczki unijne dla MŚP – kluczowe kryteria oceny przedsiębiorstwa

W przypadku ubiegania się o pożyczkę unijną dla MŚP, należy pamiętać, że jako przedsiębiorcy musimy spełnić określone warunki. Finansowanie tego rodzaju zostanie przyznane firmie, która:

  1. Zatrudnia mniej niż 250 pracowników;
  2. Nie przekracza obrotu w wysokości 50 milionów euro rocznie;
  3. Jest zarejestrowana lub prowadzi działalność w regionie, na którym opiera się dana oferta;
  4. Posiada pozytywną historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej (BIK);
  5. Nie posiada negatywnych wpisów w Biurze Informacji Gospodarczej/Krajowym Rejestrze Długów (BIG/KRD);
  6. Nie spłaca obecnie innego unijnego kredytu na ten sam cel.

Organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, kościoły, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe również mogą ubiegać się o środki w ramach kredytów unijnych.

Jakie są zasady przyznawania pożyczek unijnych?

Przyznanie pożyczki unijnej jest znacznie łatwiejsze niż tradycyjnego kredytu bankowego, a dodatkowo udzielane są one na korzystniejszych warunkach. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych rodzajów pożyczek, takich jak inwestycyjne, inwestycyjno-obrotowe, rozwojowe i hipoteczne. Dostępne są również poręczenia, które umożliwiają zabezpieczenie kredytu i rozpoczęcie inwestycji.

Ostateczna kwota udzielona w ramach konkretnej pożyczki zależy głównie od rodzaju finansowania, ale także od analizy wniosku pożyczkowego. Przedsiębiorcy mogą pożyczyć od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilku milionów złotych. Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę następuje najszybciej jak to możliwe i zajmuje maksymalnie 30 dni roboczych, licząc od daty złożenia kompletnego pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Pożyczkobiorca nie ponosi żadnych opłat ani nie płaci prowizji związanych z ubieganiem się o finansowanie.  Nie pobiera się prowizji i dodatkowych opłat.

Pożyczki unijne nie są bezzwrotne. Przedsiębiorcy mogą jednak liczyć na ułatwienia w spłacie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, istnieje możliwość skorzystania z 6-miesięcznej karencji w spłacie lub wakacji kredytowych.

Gdzie można wnioskować o pożyczkę unijną?

Niskooprocentowane pożyczki dla przedsiębiorców są dostępne w 15 województwach Polski. Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza środkami unijnymi przyznanymi Polsce.

Pożyczki unijne dla przedsiębiorców udzielają: BGK, fundusze pożyczkowe, banki komercyjne, agencje rozwoju regionalnego i fundusze poręczeniowe.

Wnioski o pożyczkę unijną należy składać do instytucji finansowych działających w konkretnym regionie.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego mogą składać wnioski do Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.

Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. obecnie oferuje dwa produkty: pożyczka hipoteczna dla firm oraz pożyczka Jeremie2.

Wniosek o pożyczkę możesz złożyć za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.pozyczkimazowieckie.pl.