Rozbiórka modernistycznego budynku na Starych Bielanach – interwencja wojewódzkiego konserwatora zabytków

Rozbiórka modernistycznego budynku na Starych Bielanach – interwencja wojewódzkiego konserwatora zabytków

Na terenie Starych Bielan, w Warszawie, miała miejsce rozbiórka budynku zlokalizowanego na ulicy Grębałowskiej pod numerem 11. Budynek ten, reprezentujący styl modernistyczny, został zburzony, co wywołało reakcję prof. Jakuba Lewickiego, pełniącego funkcję mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Profesor Lewicki ocenił działania jako niezgodne z prawem i podjął decyzję o zawiadomieniu prokuratury.

Konserwator informował o sytuacji za pośrednictwem social media, wyjaśniając, że obiekt był wpisany do Gminnej oraz Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Profesor Lewicki dodał również, że od dwóch tygodni trwało postępowanie mające na celu wpisanie budynku do rejestru zabytków. W proces ten zaangażowany był między innymi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Stołecznego Warszawy.

W swoim oświadczeniu, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków podkreślił, że trwające postępowanie wykluczało możliwość przeprowadzenia jakiejkolwiek działalności budowlanej na terenie nieruchomości, a w szczególności prac rozbiórkowych. Profesor Lewicki odwołał się do artykułu 10a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, który gwarantuje tymczasową ochronę dla obiektów objętych postępowaniem o wpisanie do rejestru zabytków.