Drzewo z personalizowaną tabliczką? Ciekawa akcja ZDM w Warszawie!

Drzewo z personalizowaną tabliczką? Ciekawa akcja ZDM w Warszawie!

W Warszawie trwa niecodzienna akcja. Zarząd Dróg Miejskich zaprasza mieszkańców miasta do adopcji drzew. Pierwsze 40 osób, które zgłosi się do adopcji drzewa, otrzyma tabliczkę z wygrawerowaną treścią. Personalizowane tabliczki zostaną umocowane przy posadzonych drzewach. Łącznie ZDM planuje posadzić prawie 500 drzew.

Zaadoptuj drzewo i posadź je przy ul. Kondratowicza

Obecni przy ulicy Kondratowicza w Warszawie posadzono około 300 drzew. 200 sadzonek dołączyło Warszawskie Metro. Teraz Zarząd Dróg Miejskich planuje własną akcję, której konsekwencją będzie posadzenie 491 dodatkowych drzew. W sumie ulicę Kondratowicza ozdobi około 1000 drzew. Gatunki będą zróżnicowane. Pojawią się między innymi klony, lipy, jesiony, kasztanowce, wiśnie i jabłonie. Dodatkowo powstaną także łąki kwietne, będące cennym schronieniem dla owadów zapylających.

Osoby, które chcą zaadoptować drzewo, mogą zgłaszać się do 28 marca. Wnioski należy wysyłać na adres: [email protected]. W treści zgłoszenia wystarczy podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Istotny jest także tytuł maila, który powinien brzmieć: Adoptuj Drzewo — zgłoszenie.