Przedłużenie ulicy Ciszewskiego stanie się dodatkowym łącznikiem pomiędzy Wilanowem a Ursynowem

Przedłużenie ulicy Ciszewskiego stanie się dodatkowym łącznikiem pomiędzy Wilanowem a Ursynowem

Warszawa przystąpiła do procesu przetargowego na opracowanie projektu przedłużenia ulicy Ciszewskiego. Przewiduje się, że dzięki tej inwestycji mieszkańcy Wilanowa i Ursynowa zyskają nowe połączenie umożliwiające bezpośredni dojazd do metra Stokłosy. Projekt jest w realizacji od niemal dekady, głównie z powodu licznych odwołań.

Miejski Zarząd Rozbudowy Miasta w Warszawie rozpoczął przetarg na przygotowanie planu budowlanego oraz projektów wykonawczych wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych dla rozbudowy ulicy Ciszewskiego. Zamierzone przedłużenie ma przebiegać od ulicy Kiedacza do alei Rzeczypospolitej, a jego długość wyniesie około 1,4 km.

Zadaniem projektanta, który zostanie wybrany w ramach przetargu, będzie nabywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Następnie zajmie się on opracowanie planu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, które obejmują wykonanie i odbiór robót budowlanych, wykaz prac oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Dodatkowo, projektant będzie pełnił funkcję nadzorującą podczas realizacji prac budowlanych.